observator-astronomic-600x800Bacău, Aprilie 2016 

Judeţul Bacău implementează proiectul „Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural-Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău, cod SMIS 13163, finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, cu un buget total de 12.834.518,62 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.036.752,57 lei. 

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar responsabil pentru acest program fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul şi-a propus să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Bacău şi Regiunii Nord- Est, într-o manieră durabilă, echilibrată şi eficientă, prin modernizarea clădirii Observatorului Astronomic şi construirea unui nou corp de cladire, cu rol de punct de informare.

Crearea centrelor de informare la fiecare nivel al construcţiei noi şi realizarea sălii ecuatoriale la ultimul nivel al clădirii actuale au condus la realizarea unui obiectiv arhitectural unitar, dotat cu echipamente specifice de ultimă generaţie.

Prin anvergura investiției și obiectivele realizate, proiectul reprezintă un instrument de sprijin în promovarea obiectivelor turistice culturale băcăuane, având ca principal efect creșterea numărului de turiști români și străini care vor vizita județul Bacău.

Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău îşi deschide porţile publicului larg în această primavară.

Informaţiii suplimentare privitoare la derularea proiectului: dna. Chiper Nina – manager proiect, telefon 0234537200, int.138.

Abonare la newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Urmariți-ne pe Facebook

Total Visitors
171810
96
Visitors Today
31
Live visitors

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

header regio top

www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro