Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.observatorulastronomicbacau.ro (denumite în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www. observatorulastronomicbacau.ro (denumit în continuare “Site-ul” şi/sau „ observatorulastronomicbacau.ro “) ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite în continuare “Serviciile observatorulastronomicbacau.ro”)

Nota de informare privind protecţia datelor personale

Conţinutul, design-ul, elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fară a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice forma de şi/sau către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) aparţin Consiliului Judeţean Bacău şi reprezintă Conţinutul Site-ului. Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afişare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afişare a unei pagini web şi/sau prin imprimare/descarcăre, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Orice utilizare a Conţinutului Site-ului de către terţe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Consiliului Judeţean Bacău şi în condiţiile stabilite în mod exclusiv de către Consiliul Judeţean Bacău. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată, făcută pe un site de internet sau în orice alta parte, a Continuţului Site-ului sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal şi necomercial. Consiliul Judeţean Bacău îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terţă persoana le-ar putea invoca în legatură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în nici un mod răspunderea Consiliul Judeţean Bacău, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

Consiliul Judeţean Bacău nu îşi asuma obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Consiliul Judeţean Bacău va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Consiliul Judeţean Bacău nu este responsabil pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de către partenerii Consiliului Judeţean Bacău şi/sau de către Utilizatori precum şi pentru corectitudinea şi exactitatea acestor informaţii. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere pe Consiliul Judeţean Bacău pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Consiliul Judeţean Bacău are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de Site ori prin accesarea Site-ului, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor observatorulastronomicbacau.ro.

Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale Consiliului Judeţean Bacău, prevazute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţă judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Bacău.

Abonare la newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Urmariți-ne pe Facebook

Total Visitors
402148
2
Visitors Today
41
Live visitors

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

header regio top

www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro